Rekomendacje Komisji Konkursowej

Poniżej prezentujemy wykaz projektów, które otrzymały rekomendację Komisji Konkursowej do dofinansowania/wsparcia. 

 

Posiedzenie Komisji z dn. 04.07.2018 r. 
Lp. Nr rejestracyjny wniosku Komponent  Nazwa Projektu  Liczba punktów 
1. 2 Komponent I  Sztuka i niepodległość 27
2. 3 Komponent I  Ludzie niepodległości  26,7
3. 5 Komponent II  Drogi niepodległej 15,3
Posiedzenie Komisji z dn. 17.07.2018 r. 
4. 1 Komponent II Obchody 74. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego 16,3
5. 4 Komponent I Drogi Niepodległej 25,3
6. 6 Komponent II Święto ulicy Radosnej 17,3
7. 7 Komponent II Kina podwórkowe na 100-lecie niepodległości 20
8. 8 Komponent II Miś na Grochowie i Kamionku 15,3
9. 10 Komponent II Trudne lata komunizmu w Polsce na przykładzie filmu "REWERS" 14,3
10. 12 Komponent II "Pianista" w Orkiestrze Symfonii Varsovia 17
11. 14 Komponent I Letnie rozrywki warszawiaków w okresie międzywojnia 27
12. 15 Komponent II
Usiądź wygodnie - kino plenerowe na Wygodzie
20
13. 16 Komponent II Odkryjmy naszą drogę do niepodległości... - zobaczmy, poznajmy, porozmawiajmy 18,3
14. 17 Komponent II Czwartkowy melanż kulturalny 20
15. 18 Komponent II Lokalne kino podwórkowe dla Rodzin w ramach Obchodów 100-lecia Niepodległości 19
16. 20 Komponent III Pamiętamy, świętujemy dlatego 100-lecie Niepodległości na podwórku organizujemy 18,3
17. 21 Komponent I Artyści i muzy - czyli w poszukiwaniu śladów znanych warszawianek 26
Posiedzenie Komisji z dn. 
         
         
         
         
         
         

 

Liczba punktów kwalifikujących wniosek do dofinansowania: 

KOMPONENT I: 16 pkt. z 30 pkt. możliwych do uzyskania

KOMPONENT II: 11 pkt. z  20 pkt. możliwych do uzyskania 

KOMPONENT III: 11 pkt. z 20 pkt. możliwych do uzyskania

Wnioskodawcy, których wnioski nie znalazły się na powyższym wykazie będą indywidualnie informowani o powodach wstrzymania oceny bądź odrzucenia wniosku.