Komponent III

Realizacja KOMPONENTU III: Podwórka świętują 100-lecie niepodległości polega na opracowaniu i przeprowadzeniu warsztatów przyozdabiania podwórek, skwerów, szkół i innych ważnych dla mieszkańców miejsc (np. warsztaty robienia flag, banerów, plakatów, kotylionów itd.) na obchody 100-lecia niepodległości. Każdy z warsztatów powinien być poprzedzony częścią inspirującą, umożliwiającą wyrażenie indywidualnego podejścia do niepodległości, patriotyzmu i obywatelskości. Podobnie jak w przypadku komponentu II, operator nie przekazuje środków pieniężnych Realizatorowi (społeczności lokalnej) a służy wszechstronną pomocą w organizacji wydarzenia. W ramach oferowanego wsparcia sfinansuje kosztów realizacji zaplanowanego przez wnioskodawcę wydarzenia, w tym w szczególności: koszty przygotowania scenariuszy, wynagrodzenia kadry merytorycznej realizującej wydarzenie. Ponadto zapewnieni (zakup i transport) materiały niezbędne do wytworzenia podczas wydarzenia dekoracji wraz ze wsparciem organizacyjnym  i merytorycznym tego wydarzenia.

Jeśli masz pomysł i chciałbyś/chciałabyś zorganizować warsztaty wspólnego przyozdabiania ważnego dla Ciebie miejsca, zobacz jak to zrobić:

 1. W ramach KOMPONENTU III, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne mają możliwość zorganizowania warsztatów przyozdabiania podwórek, skwerów i innych ważnych miejsc na okoliczność 100-lecia polskiej niepodległości. Operator nie przekazuje środków finansowych Realizatorom a udziela im wsparcia organizacyjnego, technicznego i merytorycznego, umożliwiając przeprowadzenie warsztatów.
 2. Komponent III przewiduje wsparcie i organizację ok. 30  warsztatów przyozdabiania miejsc w przestrzeni publicznej miasta 
 3. Komponent III adresowany jest do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w tym do organizacji pozarządowych, prowadzących działania na terenie m.st. Warszawy.
 4. Warsztaty mogą być realizowane od 1 września do 11 listopada 2018 r.
 5. Wnioski o wsparcie są przyjmowane w okresie od 1 czerwca do 30 października 2018 r. a ich rozpatrywanie będzie odbywało się w sposób ciągły.
 6. Projekty zgłaszane do konkursu powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, muszą mieć charakter bezpłatny na rzecz potencjalnych odbiorców; Treści wniosku powinny informować o rodzaju oczekiwanego wsparcia.
 7. Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie powinni przesłać na adres e-mail: 100@fundacja-hereditas.pl wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz wniosku, dostępny poniżej. W  temacie wiadomości należy wpisać „KOMPONENT III”.
 8. W trakcie trwania programu zespoły mają możliwość regularnego kontaktu z operatorem, który udzieli pomocy przy pisaniu wniosku oraz w zaplanowaniu, realizacji i rozliczeniu działań społecznych. Kontakt do doradców znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 9. Do zadań Wnioskodawców, których projekt uzyskał wsparcie należy w szczególności:
 1. Kontakt z operatorem w przeciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wsparciu zadania, celem ustalenia szczegółów realizacji projektu;
 2. podpisanie umowy z operatorem na realizację wnioskowanego zadania;
 3. niezwłoczne zgłoszenie warsztatów do Centrum Informacji o warszawskich obchodach 100-lecia niepodległości, poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://stolicawolnosci.pl/formularz-zgloszeniowy
 4.  zrealizowanie działania społecznego zgodnie z treścią zgłoszonego wniosku;
 5. dostarczenie dokumentów merytorycznych rozliczających działanie społeczne najpóźniej w terminie 14 dni od jego zakończenia;
 6. stały kontakt z operatorem oraz bieżące zgłaszanie i wyjaśnianie wszelkich problemów i wątpliwości związanych z realizacją działania społecznego.

Pokaż, jak 100-lecie niepodległości świętuje Warszawa lokalna!

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach KOMPONENTU III zostały zawarte w Regulaminie, dostępnym poniżej.

Pobierz Regulamin: KOMPONENT III

Pobierz formularz wniosku: PDF DOC

POBIERZ formularz sprawozdania: PDF DOC

Pobierz wzór karty oceny wniosku