Komponent II

Działania realizowane w ramach KOMPONENTU II: Kina podwórkowe na 100-lecie niepodległości mają służyć wspólnemu świętowaniu 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności. Wypełniając wniosek w tym działaniu, mieszkańcy m.st. Warszawy mają możliwość zaproszenia do wskazanego przez siebie miejsca (podwórko, park, sala w budynku itp.) kina plenerowego, które w ustalonym wcześniej czasie wyświetli wybrany przez lokalną społeczność spośród puli 10 dostępnych propozycji film o tematyce historyczno – kulturalnej. Wśród dostępnych tytułów znajdują się: 

 1. „Czarne stopy” (1986); reż. Waldemar Podgórski 
 2. „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł" (2011); reż. Antoni Krauze
 3. „Miasto 44" (2014); reż. Jan Komasa
 4. „Miś" (1980); reż. Stanisław Bareja 
 5. „Mocny człowiek” (1929), reż. H. Szaro
 6. „Pan Tadeusz” (1999); reż. Andrzej Wajda
 7. „Pianista" (2002); reż. Roman Polański
 8. "Rewers" (2009), reż. Borys Lankosz
 9. „Rozmowy kontrolowane" (1991); reż. Sylwester Chęciński 
 10. „Zezowate szczęście” (1960); reż. Andrzej Munk

W odróżnieniu od komponentu I, operator nie przekazuje tutaj środków pieniężnych Realizatorowi (społeczności lokalnej) a służy wszechstronną pomocą w organizacji filmowego wydarzenia. W ramach oferowanego wsparcia zapewnieni zaplecze techniczne, sprzęt projekcyjny, nagłośnienie. Udostępni także bazę filmową wraz z kosztami wymaganych prawem licencji m.in.: ZAiKS, ZAPA. Ponadto, służy także wsparciem organizacyjnym i merytorycznym wydarzenia.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zaprosić kino plenerowe na swoje podwórko, zobacz, jak to zrobić:

 1. W ramach KOMPONENTU II, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne mają możliwość zorganizowania projekcji filmowej w swoim miejscu działania/zamieszkania. Operator nie przekazuje środków finansowych Realizatorom, a udziela im wsparcia organizacyjnego, technicznego i merytorycznego, umożliwiając przeprowadzenie projekcji filmowej na danym terenie.
 2. Komponent II przewiduje wsparcie i organizację ok. 30 projekcji filmowych
 3. Komponent II adresowany jest do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w tym do organizacji pozarządowych, prowadzących działania na terenie m.st. Warszawy.
 4. Projekcje filmowe mogą być realizowane od 1 czerwca do 18 listopada 2018 r.
 5. Wnioski o wsparcie są przyjmowane w okresie od 1 czerwca do 30 października 2018 r. a ich rozpatrywanie będzie odbywało się w sposób ciągły.
 6. Realizacja zgłoszonego projektu powinna rozpocząć się nie wcześniej, niż po upływnie min. 21 dni od daty złożenia wniosku.
 7. Projekty zgłaszane do konkursu powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, muszą mieć charakter bezpłatny na rzecz potencjalnych odbiorców; Treści wniosku powinny informować o rodzaju oczekiwanego wsparcia i wskazywać na tytuł filmu, który Realizator wybrał do projekcji.
 8. Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie powinni przesłać na adres e-mail: 100@fundacja-hereditas.pl wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz wniosku, dostępny poniżej. W  temacie wiadomości należy wpisać „KOMPONENT II”.
 9. W trakcie trwania programu zespoły mają możliwość regularnego kontaktu z operatorem, który udzieli pomocy przy pisaniu wniosku oraz w zaplanowaniu, realizacji i rozliczeniu działań społecznych. Kontakt do operatora znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 10. Do zadań Wnioskodawców, których projekt uzyskał wsparcie należy w szczególności:
 1. Kontakt z operatorem w przeciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wsparciu zadania, celem ustalenia szczegółów realizacji projektu;
 2. podpisanie umowy z operatorem na realizację wnioskowanego zadania;
 3. niezwłoczne zgłoszenie projekcji filmowej do Centrum Informacji o warszawskich obchodach 100-lecia niepodległości, poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://stolicawolnosci.pl/formularz-zgloszeniowy
 4.  zrealizowanie działania społecznego zgodnie z treścią zgłoszonego wniosku;
 5. dostarczenie dokumentów merytorycznych rozliczających działanie społeczne najpóźniej w terminie 14 dni od jego zakończenia;
 6. stały kontakt z operatorem oraz bieżące zgłaszanie i wyjaśnianie wszelkich problemów i wątpliwości związanych z realizacją działania społecznego.

Pokaż, jak 100-lecie niepodległości świętuje Warszawa lokalna!

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach KOMPONENTU II zostały zawarte w Regulaminie, dostępnym poniżej.

Pobierz Regulamin: KOMPONENT II

Pobierz formularz wniosku: PDF  DOC

POBIERZ formularz sprawozdania: PDF  DOC

Pobierz wzór karty oceny wniosku