Komponent I

KOMPONENT I: "Lokalne działania na 100-lecie niepodległości" został stworzony po to, by umożliwić społecznościom lokalnym zamieszkującym m.st. Warszawę realizację własnych pomysłów na świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizowane projekty mają w myśl współczesnego patriotyzmu dotyczyć dbania zarówno o siebie nawzajem, jak i o najbliższe otoczenie. Muszą ponadto pobudzać zaangażowanie mieszkańców m.st. Warszawy w sprawy lokalne, rozpowszechniać idee oddolnych inicjatyw społecznych, wspierać integrację społeczności na poziomie lokalnym. Zgłaszane projekty powinny także wykorzystywać lokalną infrastrukturę i zasoby, upowszechniać postawy patriotyczne, wspierać formy lokalnego świętowania rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jeśli masz pomysł na projekt, zobacz, jak możesz starać się o jego dofinansowanie: 

 1. W ramach KOMPONENTU I, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne mają możliwość sfinansowania swoich własnych inicjatyw świętowania 100-lecia polskiej niepodległości do maksymalnej kwoty 2 000,00 zł
 2. Komponent I przewiduje dofinansowanie ok. 50 działań społecznych
 3. Komponent I adresowany jest do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w tym do organizacji pozarządowych, prowadzących działania na terenie m.st. Warszawy.
 4. Działania społeczne mogą być realizowane od 1 czerwca do 18 listopada 2018 r.
 5. Wnioski o wsparcie działań społecznych są przyjmowane w okresie od 1 czerwca do 30 października 2018 r. a ich rozpatrywanie będzie odbywało się w sposób ciągły.
 6. Realizacja zgłoszonego projektu powinna rozpocząć się nie wcześniej, niż po upływnie min. 10 dni od daty złożenia wniosku.
 7. Projekty zgłaszane do konkursu powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, muszą mieć charakter bezpłatny na rzecz potencjalnych odbiorców
 8. Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie finansowe swoich inicjatyw powinni przesłać na adres e-mail: 100@fundacja-hereditas.pl wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz wniosku, dostępny poniżej. W  temacie wiadomości należy wpisać „KOMPONENT I”.
 9. W trakcie trwania programu zespoły mają możliwość regularnego kontaktu z operatorem, który udzieli pomocy przy pisaniu wniosku oraz w zaplanowaniu, realizacji i rozliczeniu działań społecznych. Kontakt do operatora znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 10. Do zadań Wnioskodawców, których projekt uzyskał wsparcie należy w szczególności:
 1. Kontakt z operatorem w przeciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wsparciu zadania, celem ustalenia szczegółów realizacji projektu;
 2. podpisanie umowy z operatorem na realizację wnioskowanego zadania;
 3. niezwłoczne zgłoszenie działania społecznego do Centrum Informacji o warszawskich obchodach 100-lecia niepodległości, poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://stolicawolnosci.pl/formularz-zgloszeniowy
 4.  zrealizowanie działania społecznego zgodnie z treścią zgłoszonego wniosku;
 5. dostarczenie dokumentów merytorycznych i finansowych rozliczających działanie społeczne najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia działania społecznego;
 6. stały kontakt z operatorem oraz bieżące zgłaszanie i wyjaśnianie wszelkich problemów i wątpliwości związanych z realizacją działania społecznego;

Pokaż, jak 100-lecie niepodległości świętuje Warszawa lokalna!

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie w ramach KOMPONENTU I zostały zawarte w Regulaminie, dostępnym poniżej. 

POBIERZ Regulamin: KOMPONENT I

POBIERZ formularz wniosku:  PDF  DOC 

POBIERZ formularz sprawozdania: PDF   DOC

POBIERZ wzór karty oceny wniosku