O projekcie

100 działań

na

100-lecie niepodległości

 

Struktura Projektu „100 działań na 100-lecie niepodległości”:

Projekt „100 działań na 100-lecie niepodległości” został podzielony na 3 zasadnicze komponenty odpowiadające poszczególnym rodzajom kwalifikowanych do wsparcia zadań:

KOMPONENT I: Lokalne działania na 100-lecie niepodległości

KOMPONENT II: Kina podwórkowe na 100-lecie niepodległości

KOMPONENT III: Podwórka świętują 100-lecie niepodległości

Klikając na wybrany komponent, możesz zapoznać się z jego szczegółami (strona otwiera się w nowej karcie).

Do kogo adresowany jest projekt „100 działań na 100-lecie niepodległości”?:

Adresatami projektu „100 działań na 100-lecie niepodległości” są organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne (tj. grupy tych osób), działające i zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, które mając swój własny pomysł, chciałyby włączyć się do wspólnego przygotowywania, świętowania oraz godnego celebrowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W przypadku osób fizycznych warunek jest jeden – wnioskodawców musi być co najmniej dwóch, w tym jedna osoba pełnoletnia.

Jak mogę uzyskać wsparcie w ramach projektu: „100 działań na 100-lecie niepodległości”?:

Aby starać się o środki finansowe lub wsparcie własnego pomysłu świętowania 100-lecia niepodległości, musisz w pierwszej kolejności zdecydować, który komponent najbardziej odpowiada planowanym przez Ciebie działaniom. Masz do wyboru:

Komponent I, gdzie finansujemy do kwoty 2 000,00 zł indywidualne pomysły na lokalne świętowanie stulecia niepodległej Polski;

KOMPONENT II, w którym przyjedziemy na Twoje podwórko lub inne wskazane przez Ciebie miejsce, by zorganizować projekcję jednego wybranego przez Ciebie (spośród 10 dostępnych propozycji) filmu o tematyce historyczno – kulturalnej;

KOMPONENT III, w ramach którego sfinansujemy zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na sąsiedzkie warsztaty przygotowywania i dekorowania podwórek, skwerów i innych bliskich Ci miejsc na tę podniosłą uroczystość. 

Następnie, powinieneś znaleźć drugą osobę, która popiera Twój projekt. Mając pomysł na lokalne świętowanie rocznicy niepodległości Polski, w wyznaczonym dla danego komponentu terminie wypełnijcie i prześlijcie do operatora prosty wniosek (wnioski są dostępne w zakładkach dedykowanych poszczególnym komponentom). Komisja złożona z przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy oraz Fundacji Hereditas dokona oceny zaproponowanego przez Was działania. O udzieleniu wsparcia zostaniecie poinformowani niezwłocznie po zakończeniu oceny Waszego wniosku. Ustalcie z operatorem szczegóły Waszego projektu, podpiszcie porozumienie i już możecie przystępować do realizacji swojej własnej inicjatywy.

Schemat wnioskowania o dofinansowanie działań lokalnych

Życzymy Wam wielu kreatywnych pomysłów!