Rekomendacje Komisji Konkursowej

Poniżej prezentujemy wykaz projektów, które otrzymały rekomendację Komisji Konkursowej do dofinansowania/wsparcia. 

 

Posiedzenie Komisji z dn. 04.07.2018 r. 
Lp. Nr rejestracyjny wniosku Komponent  Nazwa Projektu  Liczba punktów 
1. 2 Komponent I Sztuka i niepodległość 27
2. 3 Komponent I Ludzie niepodległości  26,7
3. 5 Komponent II  Drogi niepodległej 15,3
Posiedzenie Komisji z dn. 17.07.2018 r. 
4. 1 Komponent II Obchody 74. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego 16,3
5. 4 Komponent I Drogi Niepodległej 25,3
6. 6 Komponent II Święto ulicy Radosnej 17,3
7. 7 Komponent II Kina podwórkowe na 100-lecie niepodległości 20
8. 8 Komponent II Miś na Grochowie i Kamionku 15,3
9. 10 Komponent II Trudne lata komunizmu w Polsce na przykładzie filmu "REWERS" 14,3
10. 12 Komponent II "Pianista" w Orkiestrze Symfonii Varsovia 17
11. 14 Komponent I Letnie rozrywki warszawiaków w okresie międzywojnia 27
12. 15 Komponent II
Usiądź wygodnie - kino plenerowe na Wygodzie
20
13. 16 Komponent II Odkryjmy naszą drogę do niepodległości... - zobaczmy, poznajmy, porozmawiajmy 18,3
14. 17 Komponent II Czwartkowy melanż kulturalny 20
15. 21 Komponent I Artyści i muzy - czyli w poszukiwaniu śladów znanych warszawianek 26
Posiedzenie Komisji z dn. 20.07.2018 r. 
16. 9 Komponent I Co tu było przed 100 laty 24,3
17. 22 Komponent I Narodziny i rozwój polskiej myśli geologicznej w stuleciu Niepodległości 27,6
18. 24 Komponent I Album rodzinny na 100-lecie Niepodległości Polski 25
19. 27 Komponent I

100 Polskich Mistrzów Sportu na 100-lecie Niepodległości

28,6
Posiedzenie Komisji z dn. 30.07.2018
20. 11 Komponent I Wycieczka śladami Ignacego Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego po Warszawie  24,3
21.  26 Komponent I "Powoli po Woli" - śladami ludzi walczących o niepodległość" 27,6
22. 30 Komponent I Rakowiec dla Niepodległej 29,6
23. 31 Komponent II  Smoczy zoom na polskie kino 16,6
24. 34 Komponent I Niepodległa Magnacka - "Lekcja żywej historii" 27,6
25. 35 Komponent II Niepodległa Magnacka - "Kino w plenerze" 19,6
Posiedzenie Komisji z dn. 08.08.2018
26. 33 Komponent II Kina podwórkowe na 100 -lecie niepodległości  17,3
27. 36 Komponent I Wystawa malarstwa, rzeźby i medali „PADEREWSKI” w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 23,6
28. 37 Komponent II Czarne stopy - czuj, czuj, czuwaj  19
29. 38 Komponent II  Komediowe ukazanie dramatu stanu wojennego w filmie Rozmowy kontrolowane"  16
30. 39 Komponent I 100-lecie przy Marszałkowskiej 81 29,6
31. 40 Komponent II Rakowiec dla Niepodległej 19,3
Posiedzenie Komisji z dn. 17.08.2018
32. 32 Komponent II Film na 100-lecie 19,3
33. 41 Komponent I 100 działań na 100-lecie niepodległości 27
34. 43 Komponent I 100 lat niepodległości. Wystawa pamiątek "Z szuflady babci i dziadka" 29,3
35. 44 Komponent I Ojcowie Niepodległości 26,6
36. 45 Komponent I Nasza Niepodległa! Przestrzenna gra miejska 28,6
37. 46 Komponent I Leśne pieśni historii 28,3
38. 47 Komponent I W hołdzie Ignacemu Janowi Paderewskiemu, współtwórcy naszej Niepodległości 25,3
Posiedzenie Komisji z dn. 27.08.2018 
39. 48 Komponent III Rakowiec dla Niepodległej - warsztaty 16,6
40. 51 Komponent II Kamionkowski piknik patriotyczny - pokaz filmu 20
41. 53 Komponent II Letnie Kino "Bezdomnych Kochanków"  19
42. 54 Komponent I Poezja patriotyczna 27
43. 55 Komponent I Wolnością MALowani we Włochach 22,6
44. 56 Komponent I Włochy tańczą dla Niepodległej 28,3
45. 59 Komponent I Miłość szczęśliwa - Koncert tanecznych szlagierów 100-lecia Niepodległej Polski 25,3
Posiedzenie Komisji z dn. 10.09.2018 r. 
46. 60 Komponent I Rejsy niepodległościowe 26,6
47. 61 Komponent I Lokalne działania na 100-lecie niepodległości 26
48. 62 Komponent III Cieszmy się niepodległością 19,6
49. 63 Komponent I Drogi do niepodległości Zbigniewa Maleszewskiego - żołnierza AK, artysty, architekta 24,6
50. 64 Komponent I Solidarność to sztuka - działalność tajnej drukarni Solidarności w kamienicy Bugaj 15/17 20,3
51. 65 Komponent I Drugie życie starych warszawskich widokówek  27,3
52. 66 Komponent II Kino Niepodległej - podwórkowy seans filmowy 17,6
53. 70 Komponent I Powstanie narodowe w literaturze 27
54. 71 Komponent II Kino podwórko na 100 lecie niepodległości - projekcja filmu Jana Komasy "Miasto 44" 15,6
55. 72 Komponent III Biało-czerwono na 100 lecie Niepodległości - plac pod Czytelnią pod Sowami  19
56. 76 Komponent I Wiele twarzy Marszałka 27,6
57. 79 Komponent I „Białe róże” pokoleniowy – sąsiedzki śpiewnik Niepodległości 22
Posiedzenie Komisji z dn. 24.09.2018 r. 
58. 67 Komponent I Jak Ignacy Boerner współtworzył Niepodległą 23,3
59. 80 Komponent I Setki Flag na Bródnowskim Pekinie w 100-lecie Niepodległości 28
60. 81 Komponent I Niepodległość w naszej pamięci – minireportaż 29,6
61. 83 Komponent I "Miejmy nadzieję" - koncert zespołu Hulajdusza z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 22,3
62. 84 Komponent I Wat - Broniewski. Konsekwencje nonkonformizmu 26,6
63. 86 Komponent I 100 lat Kamionka  na fotografii 20,6
64. 87 Komponent I Niepodległościowymi śladami Józefa Piłsudskiego 26,6
65. 88 Komponent III Barwy niepodległej na Olbrachta 17,3
66. 89 Komponent III Kolorujemy niepodległość 17,3
67. 90 Komponent I Pokaz kina niemego z muzyką na żywo 29,3
68. 91 Komponent I Imieniny ulicy" Podwórko 11 listopada 22 Fiesta Wolności 27,6
69. 92 Komponent I Imieniny ulicy" Podwórko 11 listopada 22 Fiesta Wolności 28
Posiedzenie Komisji z dn. 28.09.2018
70. 68 Komponent I Wola na drodze do niepodległości 23,3
71. 93 Komponent I Rodzinne spotkanie z historią 24,6
72. 94 Komponent I Rodzinne spotkanie z historią 24,6
73. 95 Komponent I Rodzinne spotkanie z historią 25,3
74. 96 Komponent I Rodzinne spotkanie z historią 24,6
75. 97 Komponent I Rodzinne spotkanie z historią 25
76. 98 Komponent III Biało - czerwone skrzaty 17
77. 99 Komponent I Niepodległościowa historia Żoliborza (historycznego) - spacery edukacyjne 23
78. 100 Komponent III Warsztaty plastyczne dla osób z niepełnosprawnością 18
79. 102 Komponent III Warsztaty plastyczne dla dzieci 18,3
80. 103 Komponent II Kino podwórkowe 18
81. 104 Komponent I Walczyli o  Niepodległą , pisali dla Niepodległej. 23
82. 106 Komponent I Niepodległa z przytupem 25,6
Posiedzenie Komisji z dn. 04.10.2018
83. 101 Komponent I Koncert 23,3
84. 105 Komponent I Matematyka w służbie Niepodległej, czyli Warszawska Szkoła Matematyczna 21,6
85. 107 Komponent I Polska dźwiękiem malowana 27,6
Posiedzenie Komisji z dn. 10.10.2018 
86. 108 Komponent III Flagowe dzierganki - międzykulturowa dekoracja drzew  19,6
87. 109 Komponent I Poznaj Warszawę 23,3
88. 110 Komponent III Przywdziejmy barwy niepodległej 17,6

 

Liczba punktów kwalifikujących wniosek do dofinansowania: 

KOMPONENT I: 16 pkt. z 30 pkt. możliwych do uzyskania

KOMPONENT II: 11 pkt. z  20 pkt. możliwych do uzyskania 

KOMPONENT III: 11 pkt. z 20 pkt. możliwych do uzyskania

Wnioskodawcy, których wnioski nie znalazły się na powyższym wykazie będą indywidualnie informowani o powodach wstrzymania oceny bądź odrzucenia wniosku.