100 działań
na
100-lecie niepodległości

„100 działań na 100-lecie niepodległości” to inicjatywa m.st.  Warszawy mająca na celu wsparcie społeczności lokalnych w świętowaniu 100-lecia niepodległości poprzez samoorganizację grup sąsiedzkich, koleżeńskich i lokalnych. Operatorem projektu została wybrana - w drodze otwartego konkursu ofert - Fundacja HEREDITAS, która we współpracy z m.st. Warszawa będzie zarządzać projektem i dysponować środki na poszczególne rodzaje działań.